eric de haan

Eric de Haan
Zoeken naar het kernvraagstuk, bedenken van alternatieven en alles plaatsen in een ander perspectief zorgen voor inzicht. Dan pas kan er een eigenzinnige draai en invulling gegeven worden aan een probleem.

Linkedin